آسانسور  شیشه ای

آسانسور شیشه ای

آسانسور شیشه ای این نوع آسانسور در دو مدل کششی و هیدرولیکی تولید می شود که از مدل کششی در ساختمان های با تعدا طبقات بالا استفاده می شود ما از آسانسور شیشه ای هیدرولیکی برای ساختمان با تعداد طبقه کم استفاده میشود آسانسور شیشه ای در طرح های دایره ای ،نیم دایره و مکعبی […]

ادامه مطلب